Skip to main content

DigiTag - funkcja generowania linków do wybranych miejsc obrazu w publikacjach Zoomify HTML5

DigiTagi to dodatkowa usługa dla wizualizacji obrazów cyfrowych Zoomify HTML5 umożliwiająca generowanie unikalnego linku do wybranego obszaru oglądanego obrazu. Funkcjonalność jest efektem prac twórców sewisu Digitalizacja.pl.

Publikacje posiadające tą usługę oznaczone są ikonką 

Aby wygenerować link wystarczy w wybranym miejscu kliknąć 2 razy lewym przyciskiem myszy. Spowoduje to wyświetlenie się dodatkowego okienka wraz z linkiem, który można zaznaczyć i skopiować.

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/29259/2449-IV.B.htm?z=100&x=5208&y=4337&p=2449-IV.B_01

Konstrukcja linku i jego parametry

przykład:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/29259/2449-IV.B.htm?z=100&x=5208&y=4337&p=2449-IV.B_01&f=1&t=3000

Pierwsza część linku do znaku ”?” kieruje do publikacji. Po jego wpisaniu do paska adresu przeglądarki powinna się otworzyć publikacja. Kolejna część to parametry wiodące do wybranego miejsca w publikacji oraz sterujące funkcjami.

Parametry:
z=100 - wartość przybliżenia obrazu - zakres 0 -100 - kolor żółty
x=......&y=...... - współrzędne bitmapy - kolor żółty
p=...... - nazwa podstrony publikacji - kolor pomarańczowy
f=1 - wyświetlanie w pełnym ekranie - kolor zielony 
t=....... - opóźnienie ładowania współrzędnych - kolor szary

Parametr “f” nie generuje się automatycznie. Jeśli chcemy aby wybrany fragment wyświetlił się w pełnym ekranie należy użyć parametru f=1 (przykład powyżej - kolor zielony).

Parametr “t” również nie generuje się automatycznie. Pozwala opóźnić ładowanie współrzędnych zbliżenia, co może mieć znaczenie w przypadku powolnych łącz internetowych. Standardowe opóźnienie to t=1000 - 1 sekunda. Jeśli okaże się że po kliknięciu wygenerowanego linku publikacja nie jest w stanie poprawnie się wyświetlić, do adresu można dopisać parametr “t” - 1 sekunda wyrażana jest liczbą 1000 (przykład powyżej - kolor szary). Wówczas zbliżanie obrazu rozpocznie się po zadanym czasie dając tym samym przeglądarce czas na pobranie publikacji.

Pozostawienie tylko parametru p=...... spowoduje wyświetlenie tylko wskazanej podstrony.

Linki mogą zawierać tylko niektóre parametry pojawiające się za znakiem “?”. Poszczególne parametry oddzielamy znakiem “&”. 

Viewer Zoomify HTML5 z funkcją DigiTag do pobrania

Udostępniony viewer można swobodnie stosować we własnych publikacjach.
Należy pamiętać o zakupie własnej licencji Zoomify HTML5 Developer."

 

Facebook Comments Box