Skip to main content

Pytania i odpowiedzi

Subskrybuje zawartość
Powered by Question2Answer
Zaktualizowano: 11 godzin 54 min. temu

Dlibra 5.8.4, 5.8.5 - błąd w aplikacji czytelnika

pt., 2018-07-27 11:58

W kilku instalacjach dlibry z wersją 5.8.4 lub 5.8.5 zauważyłem błąd podczas przechodzenia do następnej podstorny dla listy publikacji danej kolekcji. Po wybraniu opcji "Następne >>> " lub numeru podstrony z listy, wywoływany jest link z parametrami: pubindex?startint=20&attId=${stringAtt}&dirids=10 i wyświetla się pusta strona lub błąd 400.
Ręczne usunięcie parametru attId=${stringAtt} z adresu powoduje poprawne wyświetlenie podstrony.

http://dlibra.ujk.edu.pl/dlibra/pubindex?startint=20&attId=${stringAtt}&dirids=10
http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra/pubindex?startint=20&attId=${stringAtt}&dirids=64
http://pbc.gda.pl/dlibra/pubindex?startint=20&attId=${stringAtt}&dirids=21
http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/pubindex?startint=20&attId=${stringAtt}&dirids=19
http://www.dlibra.bibliokutno.pl:8080/dlibra/pubindex?startint=20&attId=${stringAtt}&dirids=5

Co jest powodem błędu?