Skip to main content

Tomasz Kalota - blog

Noc innowacji na Uniwersytecie Wrocławskim

 

Noc innowacji to spotkanie miłośników nowoczesnych technologii, ale też wszystkich, którzy chcieliby je dopiero poznać. 9 października drzwi dla zwiedzających po raz kolejny otworzą centra badawczo-rozwojowe, parki technologiczne, uczelnie oraz najnowocześniejsze fabryki w Polsce. Tej nocy będzie można zanurzyć się w wirtualnej rzeczywistości, zaprzyjaźnić z robotami i pokochać otaczające nas innowacje. W tegorocznej Nocy innowacji weźmie udział również Uniwersytet Wrocławski i zespół realizujący projekt Workflow do opracowania publikacji cyfrowych na uczelni w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Zaprezentowane zostanie Wirtualne Laboratorium Transkrypcji podczas dwóch wydarzeń:

Powrót do przyszłości w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu


Powrót do przyszłości | Back to the future from Uniwersytet Wrocławski on Vimeo.

Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych – raport z prac grupy ekspertów ds. metadanych

Muzea, gromadząc zbiory, są zobowiązane nie tylko do ich fizycznego udostępniania, ale także upowszechniania informacji o nich i okolicznościach, w jakich powstały. Obowiązek ten wynika zarówno z przepisów prawa1, jak i oczekiwań społecznych. Zgodnie ze swoją misją muzea powinny, podążając za rozwojem wiedzy w dziedzinach dotyczących posiadanych zbiorów, opracowywać je naukowo i dzielić się informacjami o posiadanych muzealiach w możliwie pełny sposób. Tradycyjnie muzealia udostępniane są na wystawach stałych i czasowych.

Cyfrowe odwzorowania muzealiów, parametry techniczne, modelowe rozwiązania – raport z prac grupy ekspertów ds. odwzorowań cyfrow

Podstawowy problem dotyczący digitalizacji zasobów muzealnych, rozumianej jako dokumentacja tych zasobów przy użyciu technik cyfrowych, polega na różnorodności obiektów przechowywanych w muzeach. Ze względu na to, że każda kolekcja muzealna jest niepowtarzalna i ma swoją unikatową specyfikę, wynikającą nie tylko z rodzaju tworzących ją zabytków, ale także ze sposobu ich przechowywania i prezentowania, przygotowanie procesu digitalizacji muzealiów wymaga całkowicie indywidualnego podejścia.

Biblioteka cyfrowa jako narzędzie animacji współpracy środowiskowej na przykładzie integracji CDŚ i Sybiracy.pl

Referat wygłoszony na konferencji Polskie Biblioteki Cyfrowe 2011 - http://www.man.poznan.pl/PBC/2011-program-konferencji/.

W referacie zaprezentowano koncepcję współdziałania partnerskiego polegającego na wykorzystaniu infrastruktury biblioteki cyfrowej jako narzędzia do animacji współpracy środowiskowej, inspirowanej przez instytucję publiczną. Przykładem realizacji tej koncepcji jest współpraca pomiędzy redakcją hobbystycznego serwisu internetowego Sybiracy.pl i platformą Cyfrowy Dolny Śląsk tworzoną przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska oraz Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. T. Mikulskiego we Wrocławiu.

Oddaj swój głos na społeczną digitalizację

Do 25 września można oddać głos na jeden z 6 projektów zakwalifikowanych do konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki”. Celem konkursu jest stymulowanie działań edukacyjnych poprzez zebranie, przedstawienie i promocję wzorcowych działań w zakresie edukacji cyfrowej osób po 50-tym roku życia. Na stronie - http://dojrzaloscwsieci.pl/nagroda-publicznosci.html można zapoznać się z opisem dobrych praktyk i oddać głos na najlepszą z nich! Na wybraną przez siebie praktykę głos możesz oddać raz na 24 godziny, przez cały okres trwania konkursu.

Redakcja serwisu Digitalizacja.pl kibicuje projektowi Społeczna Pracownia Digitalizacji Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, którego jednym z celów jest szerzenie wiedzy na temat digitalizacji zbiorów, co pokrywa się z misją serwisu. Trzymamy kciuki i zachęcamy czytelników do oddania głosu na digitalizacyjny projekt.

Jeśli ktoś potrzebuje argumentów przekonujących do oddania głosu na ten projekt to zachęcamy do zapoznania się z historią Pani Luizy Kubica, jednej z wolontariuszek Społecznej Pracowni Digitalizacji.

Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie

Właśnie został zakończony pierwszy etap prac zespołu ekspertów, którzy we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przygotowywali zestawienie procedur i zaleceń wspierających rozwijanie procesów cyfryzacji zbiorów muzealnych. Raport zatytułowany: Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie porusza podstawowe zagadnienia i problemy z jakimi muszą zmierzyć się instytucje wdrażające proces digitalizacji. Prezentowane opracowanie nie wyczerpuje całokształtu zagadnień związanych z digitalizacją zabytków, koncentrując się raczej na próbie wskazania rozwiązań i najlepszych praktyk dla beneficjentów WPR Kultura+. Niektóre istotne problemy związane z zastosowaniem technik cyfrowych w muzealnictwie zostały zaledwie zasygnalizowane i oczywiste jest, że poszczególne zakresy tematyczne wymagają kontynuacji prac. Działania takie są planowane przez NIMOZ w okresie obowiązywania WPR Kultura+, czyli do 2015 roku.

Więcej informacji na stronie NIMOZ - http://www.nimoz.pl/pl/dzialalnosc/digitalizacja

Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury

Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury to publikacja poświęcona praktyce zarządzania strategicznego w instytucjach kultury, która została opracowana przez Małopolski Instytut Kultury w ramach projektu Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości.

W artykule Norweskie doświadczenia w tworzeniu i wdrażaniu strategii. Reforma biblioteki 2014 Tone Moseid stwierdza:

Biblioteki oferują dostęp do wiedzy i kultury na szczeblu globalnym, krajowym i lokalnym. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom cyfrowym zbiory biblioteczne stają się coraz łatwiej dostępne, a przepływ informacji odbywa się ponad granicami państw. Digitalizacja oraz publikowanie standardowych zbiorów bibliotecznych w Internecie są warunkiem łatwego dostępu do treści. Jednocześnie w obliczu globalizacji i jej rosnącego wpływu na wiele obszarów życia społecznego, w tym na edukację i język, coraz więcej osób odczuwa coraz większą potrzebę przynależności kulturowej, określenia własnej tożsamości kulturowej oraz prowadzenia dialogu z innymi kulturami.

Instalacja Tesseract 3.0 na Ubuntu server 10.10

Instalacja Tesseract 3.0 na Ubuntu server 10.10 - Tesseract to aplikacja służąca do automatycznego rozpoznawania tekstu (ang. Optical Character Recognition, OCR). Pierwotnie była ona rozwijana przez firmę Hewlett Packard. W 2005 roku kod aplikacji został uwolniony na licencji Apache. W chwili obecnej jego rozwój jest wspierany przez Google.

Digitalizacja dziewiętnastowiecznych czasopism

Digitalizacja dziewiętnastowiecznych czasopism jest trudnym zadaniem ze względu na ich jakość i stan zachowania.  Największym utrudnieniem, a za razem powodem konieczności szybkiego zabezpieczania tych czasopism, jest kruchy i rozsypujący się kwaśny papier, na którym były drukowane. Dodatkowych trudności przysparzają często opasłe oprawy introligatorskie, którymi trudno manipulować podczas skanowania. W związku z tym planując digitalizację tego typu materiałów warto rozważyć możliwość wykorzystania form pośrednich, jakimi są mikrofilmy. Znaczna część tego typu zbiorów została już zabezpieczona przy pomocy technologii mikrofilmowania. Wiele instytucji posiada jeszcze kamery mikrofilmowe, które można wykorzystać do szybkiego zabezpieczenia treści narażonej na zniszczenie. Po za tym, kamery mikrofilmowe, dzięki swojej konstrukcji lepiej radzą sobie z ułożeniem wspomnianych obszernych opraw introligatorskich. W archiwum Forum EBIB dostępna jest dyskusja na ten temat: http://ebib.oss.wroc.pl/phpBB/viewtopic.php?t=3969.