Skip to main content

Transcribathon 2020 - Wrocław

Poznaj bogate dziedzictwo kulturowe Europy i wnieś wkład w jej cyfrową postać. Przyłącz się do wyścigu Transcribathon aby przepisać, opatrzyć adnotacjami i oznaczyć na mapie treści cyfrowe z kolekcji portalu Europeana.

Transcribathon jest internetową platformą służącą wzbogacaniu europejskiego cyfrowego dziedzictwa kulturowego. Jej celem jest zaangażowanie opinii publicznej w przepisywanie i opisywanie zdigitalizowanych przedmiotów zgromadzonych w bibliotekach, archiwach i muzeach z całej Europy. Wiele z tych przedmiotów, zwłaszcza tych zawierających odręcznie napisany tekst to skarbiec ukrytych informacji, które nie są jeszcze umieszczone w metadanych, a zatem nie są łatwo widoczne ani możliwe do łatwego przeszukania. Z pomocą użytkowników portalu Transcribathon - poprzez przepisywanie tekstu, opisywanie treści i dodawanie cennych opisów - cyfrowe wizerunki obiektów dziedzictwa kulturowego mogą stać się cennymi źródłami informacji dla szerokiego grona odbiorców.

Strona projektu - https://europeana.fresenia.man.poznan.pl/wroclaw/
Wydarzenie na Facebooku - https://www.facebook.com/events/2701447519976756

Transcribathon 2020 - Wrocław

Facebook Comments Box