Skip to main content

System Messages

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

skanery

Digitalizacyjny workflow

W powyższym artykule chciałbym ukazać cykl życia skanów od wyboru materiałów, ewidencji, konserwacji, skanowania, kontroli jakości, migrację danych oraz publikację online. Tak żeby uświadomić nieuświadomionym, że położenie kartki na skanerze nie załatwia sprawy.

#DEFINICJE..

Digitalizację można określić jako "przekształcenie obiektu analogowego na obiekt cyfrowy". Jak prawie wszystko można podzielić w przyrodzie tak i digitalizację można podzielić... na digitalizację masową i selektywną. Digitalizacja masowa to zespół metod zastosowanych w celu zdigitalizowania zbioru obiektów przy eliminacji lub ograniczeniu analizy zawartości tego zbioru . Skomplikowane???... Otóż nie. Chodzi po prostu o zeskanowanie wszystkiego bez podziału na cenne lub mniej cenne podzbiory (przygotowanych lub nieprzygotowanych). Zbiór jak zbiór. Może to oznaczać kilka obiektów jaki i kilkaset... Natomiast digitalizacja selektywna polega na wybraniu konkretnych przygotowanych lub nieprzygotowanych do digitalizacji obiektów . Obie metody mogą być stosowane razem, oddzielnie lub uzupełnieniem dla jednej lub drugiej (metody). Tytułowy workflow można z grubsza podzielić na 4 główne procesy z wieloma podprocesami: planowanie digitalizacji, pre-digitalizacja, digitalizacja, postdigitalizacja.