Skip to main content

Digitalizacja dziewiętnastowiecznych czasopism

Digitalizacja dziewiętnastowiecznych czasopism jest trudnym zadaniem ze względu na ich jakość i stan zachowania.  Największym utrudnieniem, a za razem powodem konieczności szybkiego zabezpieczania tych czasopism, jest kruchy i rozsypujący się kwaśny papier, na którym były drukowane. Dodatkowych trudności przysparzają często opasłe oprawy introligatorskie, którymi trudno manipulować podczas skanowania. W związku z tym planując digitalizację tego typu materiałów warto rozważyć możliwość wykorzystania form pośrednich, jakimi są mikrofilmy. Znaczna część tego typu zbiorów została już zabezpieczona przy pomocy technologii mikrofilmowania. Wiele instytucji posiada jeszcze kamery mikrofilmowe, które można wykorzystać do szybkiego zabezpieczenia treści narażonej na zniszczenie. Po za tym, kamery mikrofilmowe, dzięki swojej konstrukcji lepiej radzą sobie z ułożeniem wspomnianych obszernych opraw introligatorskich. W archiwum Forum EBIB dostępna jest dyskusja na ten temat: http://ebib.oss.wroc.pl/phpBB/viewtopic.php?t=3969.

Przetwarzanie i OCR czasopism drukowanych gotykiem - krok po kroku

Wspólnie z Rafałem Raczyńskim i Pawłem Rękarem przygotowaliśmy opis linii technologicznej, zaprojektowanej na potrzeby digitalizacji czasopism drukowanych gotykiem. Do zilustrowania całego procesu posłużyliśmy się czasopismem Schlesische Privilegirte Staats- Kriegs- und Friedens-Zeitung, które jest jednym z najcenniejszych i najważniejszych periodyków śląskich, ukazującym się nieprzerwanie przez ponad 200 lat we Wrocławiu. Punktem wyjścia do przygotowania szczegółowych opisów poszczególnych kroków omawianej tutaj linii technologicznej jest referat i prezentacja, które również wspólnie z Pawłem i Rafałem przygotowaliśmy na konferencję Polskie Biblioteki Cyfrowe 2010.

Ruszamy z serwisem Digitalizacja.pl

Zgodnie z zapowiedzią na tegorocznej konferencji Polskie Biblioteki Cyfrowe 2010 ruszamy z serwisem Digitalizacja.pl, którego podstawowym celem jest popularyzowanie technik digitalizacji obiektów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych oraz metod organizacji procesów digitalizacji. Zamysłem redakcji serwisu Digitalizacja.pl jest stworzenie bazy informacyjnej, w której będzie można znaleźć porady, tutoriale, przykłady konkretnych wdrożeń oraz wszelkie informacje pomocne przy planowaniu i organizowaniu digitalizacji w różnych instytucjach, organizacjach, prywatnych firmach itp.

Polacy korzystają z bibliotek cyfrowych

Jak podaje serwis RMF.24 Polacy są największą grupą czytelników odwiedzających europejską bibliotekę cyfrową Europeana (artykuł: Polacy zapalonymi czytelnikami Europeany ). Jedna piąta wszystkich czytelników pochodzi właśnie z Polski. Jest to chyba pierwszy, tak istotny sygnał dla twórców bibliotek cyfrowych w Polsce płynący ze strony czytelników. Mamy do czynienia z bardzo nowoczesnym społeczeństwem, które zapewne oczekuje dalszego dynamicznego rozwoju dostępu do książek za pośrednictwem sieci.